No Filter Tour (Teil II) - Dallas (TX) USA - 02.11.2021 - Cotton Bowl